June 27, 2008

minsan.

*minsan trip ko lang magpost in Tagalog.

kahit hindi ako yung karaniwang babae,
sa pananamit, sa kilos...
kahit minsan ako pa gumagawa ng paraan,
na karaniwan trabaho ng lalaki...
kahit minsan iniintindi ko
na hindi mo magawang espesyal ang isang araw,
(na alam ko namang kinakalungkot mo)...
nakakapagod din pala...

na minsan, hinahanap ko rin na sana maging iba turing sa'kin.
na minsan, sana maging espesyal.
na minsan, sana parang prinsesa.
na minsan, kahit minsan lang.

No comments:

Post a Comment