November 26, 2008

!@#$%

Kung gusto mong magkasundo tayo:

WAG NA WAG MO KONG SISIGAWAN.

No comments:

Post a Comment