December 20, 2011

Toxic

Busy day. Ang daming nagpa-check up kanina. Kakabukas ko pa lang, maya-maya may dumating na. I'm not complaining. Just wondering bakit ngayon sila dumami kung kailan isa na lang akong nakaduty. Akyat-baba, punta dito, punta doon, sulat, compute. Nakakapagod lang but again I'm not complaining. Gusto ko 'to eh. Haha. Anyways, got a gift from Pembo Laboratory today. :DIlang araw na lang, Christmas na! Weee! I can't wait for this week to end. Yayayayyy! 

P.S. Tomorrow na ang Ustream ni Bebe Girl. :] I hope to be home early tomo. 

Being nonsense again,
Thel

No comments:

Post a Comment