August 9, 2010

Hindi Ikaw

Masakit makita ang taong mahal mo na nasasaktan... lalo na kung nasasaktan sya dahil sa taong mahal niya.

Kahit na gaano mo kagustong tanggalin lahat ng lungkot na nagpapabigat sa damdamin niya, kahit gusto mong samahan siya sa lahat ng oras o hangga't sa makatulog na siya ng mahimbing at hindi na maisip ang mga problema, alam mong wala itong magagawa...

Simple lang, dahil hindi ikaw ang kailangan niya.

Choosy e. :P


No comments:

Post a Comment